Proizvodi
Usluge

PTVbystronicCNC Water Jet


CNC mašina Water Jet Byjet L6030 - Bystronic - Švajcarska

Usluga sečenja lima vodenim mlazom :
- automatska mašina za sečenje limova vodenim mlazom sa dve rezne glave
- max. dimenzija sečenja 3000x6000 mm
- max. debljina sečenja 200 mm
- mogućnost sečenja pod uglom 45° u odnosu na Z - osu
- mogućnost sečenja i perforisanja cevi kružnog i kvadratnog preseka
- debljina mlaza sečenja od 0,5 mm
- mogućnost sečenja svih čeličnih materijala, mesinga, bronze, aluminijuma, mermera
kompozitnih materijala, plastike, stakla...

 

 

 

Katalog materijala
Katalog
Podaci o preduzeću
Proizvodnja
Video